Ordinær generalforsamling

  
Tirsdag d. 23. februar 2021, kl. 19.00
 I Hønsehuset Gabøl Byvej 24

 


Dagsorden ifølge vedtægterne

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (Skal afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og revisorer samt suppleanter. 
  7. Evt.

I år 2021 er Lars Juhler, Klaus Holt & Janni Terp Christensen på valg fra bestyrelsen.

(Skriftligt forslag og afstemning)