Ordinær generalforsamling

  
Tirsdag d. 18. februar 2020, kl. 19.00
 I Hønsehuset Gabøl Byvej 24

 


Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (Skal afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og revisorer samt suppleanter.

           I år 2020 er Tine & Dan på valg fra bestyrelsen. (Skriftligt forslag og afstemning)

 

7. Evt.