Indbydelse til generalforsamling 2018

Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19

på Gabøl byvej 11 (Ankergaard)

Dagsorden

1.   Valg  af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning.

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.   Budget for det kommende år til godkendelse.

5.   Behandling af indkomne forslag. (Afgives senest d. 15. februar)

6.   Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. (Alle genopstiller)  

7.   Valg af revisorer og revisorersuppleant.

8.   Eventuelt.