Næste arrangement

ALLE ARRANGEMENTER AFLYSES FREM TIL 1. SEPTEMBER....

Kære Gabøller.

Gabøl Og Omegns Beboerforening har sammen med festudvalget besluttet at aflyse alle arrangementer frem til 1. september 2020 pga. forsamlingsforbuddet ifm. Covid-19...

Sankt Hans aften tændes bålet dog alligevel kl. 20, hvor I er velkommen til at kigge forbi.

Næste arrangement er kanoturen i septemper, -Nu massere af tid til at invitere naboen med, så vi får en kanon dag.

Pas godt på hinanden derude - De bedste hilsner fra bestyrelsen og festudvalget..

  

Naboer til Flyvestation Skrydstrup's F35

Til generalforsamlingen under evt. gjorder Jørgen Gram og Niels Erik Christensen reklame for foreningen og hjemmesiden: www.SKPnabo.dk.Foreningen ønsker gennem information og konstruktiv dialog, at arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer, dvs. alle der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter. Kig forbi hjemmesiden og meld jer gerne ind i foreningen - Sammen står vi stærkere.

Byens hjertestarter

Hænger på vandværket, som ligger midt i byen (Gabøl Byvej 33).. 
Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, så udefra kommende kan få kendskab til den, hvis uheldet er ude, mens de befinder sig på disse kanter.
Vi håber selvfølgelig ikke, der bliver brug for den!!