Næste arrangement

AFLYST....

Kære Gabøller.

Gabøl Og Omegns Beboerforening følger selvfølgelig også udmeldingerne vedr. begrænsningen af smitten med Coronavirus. Derfor har bestyrelsen valgt at aflyse vores arrangement søndag d. 5. april..

Pas godt på hinanden derude - De bedste hilsner fra bestyrelsen..

 

Søndag d. 5. april 2020 kl. 13-16 v/ genforeningstenen

Arbejdsdag ved genforeningsstenen i Gabøl.

Kom til en hyggelig dag, hvor vi gør pænt i og omkring trekanten ved genforeningsstenen i anledning af Genforeningsdagen.

Efter endt arbejde mødes vi i hønsehuset til Sønderjysk kaffebord og påskeægsjagt for børnene. Så ta’ et bidrag med til det Sønderjyske kaffebord. Bestyrelsen sørger for kaffen.

 

 

 

Naboer til Flyvestation Skrydstrup's F35

Til generalforsamlingen under evt. gjorder Jørgen Gram og Niels Erik Christensen reklame for foreningen og hjemmesiden: www.SKPnabo.dk.Foreningen ønsker gennem information og konstruktiv dialog, at arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer, dvs. alle der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter. Kig forbi hjemmesiden og meld jer gerne ind i foreningen - Sammen står vi stærkere.

Byens hjertestarter

Hænger på vandværket, som ligger midt i byen (Gabøl Byvej 33).. 
Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, så udefra kommende kan få kendskab til den, hvis uheldet er ude, mens de befinder sig på disse kanter.
Vi håber selvfølgelig ikke, der bliver brug for den!!