Sommerfest

Datoen er endnu ikke besluttet..

 

Nærmere info følger...