Stort velkommen til nye beboere i 2021

Lisa & Danny - Gabøl Byvej 41

Line & Morten - Gabøl Byvej 22

Ina & Jens - Møllevej 18

Næste arrangement

Generalforsamling

I Gabøl og Omegns Beboerforening

Tirsdag d. 22.02.2022 kl. 19.00 i Hønsehuset

Gabøl Byvej 24

Naboer til Flyvestation Skrydstrup's F35

Til generalforsamlingen under evt. gjorder Jørgen Gram og Niels Erik Christensen reklame for foreningen og hjemmesiden: www.SKPnabo.dk

Foreningen ønsker gennem information og konstruktiv dialog, at arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer, dvs. alle der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter. Kig forbi hjemmesiden og meld jer gerne ind i foreningen - Sammen står vi stærkere.

Byens hjertestarter

Hænger på vandværket, som ligger midt i byen (Gabøl Byvej 33)
Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, så udefra kommende kan få kendskab til den, hvis uheldet er ude, mens de befinder sig på disse kanter.
Vi håber selvfølgelig ikke, der bliver brug for den!!

Byens hjerteløbere er:
David Köslich - Gabøl Byvej 24
...